Lapin Ilmailukeskus – LIK

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Lapin Ilmailukeskus Sodankylän lentopaikalle
Vastuutaho: Sodankylän Ilmailukerho ry koordinoi
Aikataulu: avoin

Sodankylän Ilmailukerho ry on käynnistänyt hankkeen, jossa se valmistelee yhdessä Lapin maakunnan muiden ilmailukerhojen kanssa urheiluilmailukeskuksen perustamista Sodankylän lentopaikalle. Kyseessä on hanke, jossa Sodankylään luotaisiin uusi monimuotoinen harrasteilmailun koulutuskeskus toimitiloineen. Ilmailukeskus tarjoaisi ilmailun koulutus- ja harrastetilat sekä ilmailuympäristön monipuoliselle, koko maakuntaa palvelevalle harrasteilmailutoiminnalle.

Lentokentän alueella käynnissä oleva Arktisen testausympäristön kehittämishanke – DATES huomioinut edellä esitetyn urheiluilmailukeskuksen sijoittautumisen lentokenttäalueelle toimintojen sijoittumisen selvityksessä.

Lisätiedot:

Sodankylän Ilmailukerho ry
Puheenjohtaja Kari Korvanen
Tel. 0400 970 130, kari.korvanen@sodik.fi


Arktisten olosuhteiden koulutus- ja harjoitusympäristö 2016- 2018

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Olosuhdekoulutus- ja harjoitusympäristö
Vastuutaho: DATES – Sodankylän arktisen testausympäristön kehittämishanke, Perustettava Operointiyhtiö, Sodankylän kunta
Aikataulu: 2016- 2018

Sodankylän lentokentän alueelle suunnitellaan harjoitusympäristöä arktista olosuhdekoulutusta varten. Alueen suunnittelussa otetaan huomioon erityisesti viranomaisten tarpeet ajoneuvojen käsittelyn ja ajoharjoittelun tarpeisiin. Tämä tulee mahdolliseksi nykyisen ajoneuvojen testausradan toiminnan siirtyessä (loppuvuodesta 2016) täysin uudelle alueelle lentokentän itäpuolelle.

Yhteistyökumppaneiden kanssa on kartoitettu arktisten olosuhteiden ajoharjoittelun- ja kouluttautumistarpeet henkilöautoista raskaaseen kalustoon. Harjoitusympäristöön on tarkoitus saada käyttöön mm. liukkaan kelin harjoitteluosuudet, esteharjoitteluosuudet, sivuluisusimulointi liukaspinnalla ja nopeusnäytöt.

Harjoitusratakokonaisuus sopii käytettäväksi hyvin myös ajoneuvotestauksessa ja käsittelykokeissa. Ympäristössä voidaan lisäksi suorittaa esim. älykkäiden ajoneuvojen arktista testausta.

Lisätiedot: DATES, Projektipäällikkö Heikki Heinonen, puh. 040 719 2820.