Sodankylän kehittämisympäristö nimettiin – E75 STARGATE

Lataa PDF


E75 STARGATE:ksi nimetty kehittämisympäristö tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisen tutkimus- ja testausympäristön Sodankylässä keskellä Lappia. Esimerkkinä alueelle rakentuva Ilmatieteen laitoksen ainutlaatuinen Sod5G-testausympäristö, jossa yhdistyvät 5G-verkko, älykkäät tiesääpalvelut ja talvitestaus.

”Kyseessä on monipuolinen kombinaatio, jollaista ei löydy mistään muualta”, sanoo Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikön vanhempi tutkija Timo Sukuvaara.

Sodankylän E75 STARGATE kehittämisympäristöstä on muodostumassa merkittävä koealue sekä testauskeskittymä esimerkiksi älyliikenteelle.

Alueella tutkitaan muun muassa, onko satelliittien keräämää tietoa mahdollista tulevaisuudessa käyttää routavaurioiden paikantamiseen.

Muita alueella toteutettavia testaus- ja kokeiluhankkeita ovat esim. DIGILE IoT osaprojekti – Vaikeiden olosuhteiden ajoneuvo- ja tienvarsianturoinnin kehittäminen, Sod5G-testausympäristö, Ajoneuvojen talvitestaustoiminta, Tarkka tie- ja reittisää testiradalla, Älyliikenteen palveluiden ja sovellusten testaus, Routavaurioiden havainnointi satelliiteilla, Interaktiiviset tiesääasemat, Älykkäät arktiset rekat, SafeCOP-testaus, 5G SAFE-testaus, Miehittämättömän ilmailun laite- ja menetelmätestaus (RPSA, UAS, UAV, RTST) jne.

Lisätietoja E75 STRARGATE kehittämisympäristöstä ja tutkimushankkeista:

Vt. elinkeinokoordinaattori Heikki Heinonen
E75 STARGATE / Sodankylän kunta
p. 040 719 2820 heikki.heinonen@sodankyla.fi

Vanhempi tutkija Timo Sukuvaara
Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikkö
p. 040 5294977 timo.sukuvaara@fmi.fi

Testialue:

E75 STARGATE on erityisesti älyliikenteen arktisen testauksen-, tutkimuksen- ja kehittämisen pilotointiympäristö.

Kokeilut ja hankkeet:

DIGILE IoT osaprojekti – Vaikeiden olosuhteiden ajoneuvo- ja tienvarsianturoinnin kehittäminen
Sod5G testaus- ja kehittämisympäristö
Vehicle winter testing
Accurate road- and route weather for test track
ITS applications
Multi-authority services
Satellite-based road monitoring (road weather)
Intercative road weather stations
Intelligent Arctic Trucks
SafeCOP testing
5G SAFE testing
Arctic testing environment for unmanned aircraft and systems (RPSA, UAS, UAV, RTST)

Tilaisuudet:

Luosto Classic Business Forum – pääteema (1/3 )
”Lappi älyliikenteen kehittämisympäristönä”

save the date 2 800px

Talvitoiminta käynnistynyt – laaja-alaista toimintaa

Lataa PDF

Sodankylän Arktisen ilmailu- ja tutkimuskeskus kehittämisympäristön talvikauden toiminta käynnistyi lokakuussa. Alue tarjoaa toimijoille ainutlaatuisen kombinaation, jollaista ei löydy mistään muualta.

Routavaurioiden tutkasatelliittikuvaus

Loka- marraskuussa suorittiin demonstraatiokampanja alueella, jossa tiepinnoitteille tehtiin manuaalisesti routavauriotyyppistä rikkonaista pintaa (controlled conditions demo).
Tilannetta kuvattiin eri resoluution satelliittitutkilla CosMO-SkyMed ja Sentinel-1, ennen ja jälkeen vaurioiden, jolloin saatiin tarkka tieto siitä, että millaisista vaurioista on kysymys. Tutkimusalueesta otettiin lisäksi tarkkoja ilmakuvia miehittämättömällä ilma-aluksella.

Arktisen pelastuksen ja turvallisuuden olosuhdeympäristö

Olosuhdekoulutus- ja harjoitusympäristön kehittäminen alueella on tuonut mukanaan uusia toimijoita ja yhteistyökumppaneita. Marraskuussa alueella ovat harjoitelleet mm. Lapin pelastuslaitoksen Sodankylän yksiköt sekä Jääkäriprikaatin sotilaskuljettajakoulutus.