DATES – Sodankylän arktisen testausympäristön kehittäminen

Lataa PDF

Sodankylän arktisen testaus- ja palvelutoiminnan kehittämisohjelmaan liittyvä 1. osahanke DATES on kyseisen kehittämisohjelman pilottihanke:

Hankkeen yleisluontoisena tavoitteena on hyödyntää pohjoisia olosuhteita elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi kehittämällä ympärivuotista testaus- ja palvelutoimintaa Sodankylän lentokenttäalueella. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Sodankylän kunta.

Hankkeessa kehitetään ympärivuotista testaus- ja uutta palvelutoimintaa Sodankylän kuntaan:

Painopistealoina ovat:
1) ajoneuvojen ja työkoneiden testaus (liikenne-, kaivosteollisuus-, kunnossapitoajoneuvot)
2) turvallisuuden- ja pelastustoiminnan testaus
3) ilmailun ja ilmailuteollisuuden testaus sekä miehittämättömien ilma-alusten ja järjestelmien testausympäristö (RPSA, UAS, UAV, RTST).

Uutuusarvona on luoda Sodankylään ympärivuotinen arktisen alueen testauksen ja kehittämisen palvelukeskittymä, joka palvelee ajoneuvo- ja ilmailuteollisuuden tarpeita.

Lisätiedot hankkeesta:

Projektipäällikkö Heikki Heinonen
Elinkeinot- ja projektit – Sodankylän kunta
Tel. +358 40 719 2820
http://dates.airportsodankyla.fi
heikki.heinonen@sodankyla.fi