Turvallisuuskeskus – Lapin arktinen pelastuslentopaikka

Lataa PDF

2. osahanke Sodankylän arktisen testaus- ja palvelutoiminnan kehittämisohjelmassa

Sodankylän kunnan aloitteesta on käynnistetty Lapin arktinen pelastuslentoasema Sodankylä hankkeen konseptisuunnittelu vuonna 2015. Hanke on Sodankylän arktisen testaus- ja palvelutoiminnan kehittämisohjelmaan liittyvä 2. osahanke, joka liittyy osaltaan Sodankylän lentokentänalueen moninaiskäytön kehittämiseen.

Lapin arktinen pelastuslentopaikka Sodankylä – Arctic Rescue & Medical Airport Sodankylä

Turvallisuutta, varautumista ja valmiutta

Pelastuksen- ja turvallisuuden valmiuksin sekä näihin liittyvien palveluiden kehittäminen keskellä Lappia Sodankylässä, lisää osaltaan Lapin maakunnan asukkaiden, matkailijoiden ja yritystoiminnan arjen turvallisuutta sekä alueellista valmiutta ja varautumista arktisella alueella.

Keskeinen sijainti

Konseptin mukainen kehittäminen perustuu Sodankylän keskeiseen sijaintiin Lapin maakunnassa (liikenneväylät kaikista suunnista ja Lapin liiton selvitysten mukaiset aluekehitys- ja elinkeinotoiminnan kehitysnäkymät tulevaisuudessa), pelastuslentotoiminnan ja viranomaistoiminnan tarpeet huomioiva ja kehittyvä lentokentän alue sekä sijainti arktisella Barents alueella.

(Liite 1. Sodankylän keskeinen sijainti ja Lapin kehityskäytävät, matkailukeskukset, kaivokset ja malmivarannot)

Erityisosaamista ja kokemusta

Sodankylän kunta on vahvasti sitoutunut lentokentän alueen kehittämiseen.

Merkittävää on varuskuntapaikkakunnan (PV, JPr) erityinen arktinen osaaminen ja resurssit virka-aputoiminnassa, Sodankylän lentokentän alueelle sijoittuvan Pelastushelikopteri Aslakin lähes 20 vuoden aikana hankittu erityisosaaminen, vaativien tilanteiden pelastustehtävien nopeat toimintavalmiudet (Lapin Pelastuslaitos alue 7 – Tukikohta 6), Lääkäriasema Aslak sekä alueelle kehitettävät kansainvälisen standardin mukaiset lääkintähenkilöstön koulutus- ja toimintavalmiudet.

Sodankylässä toimii HeliFlite Oy helikopterioperaattori (HEMS FI.AOC.014) ja PART 145 huolto-organisaatio (toimilupa FI.145.0023) sekä viranomaistoimintaa avustava Suomen Lentopelastusseura ry:n tukikohta (Sodankylän Ilmailukerho ry)

Tarkoituksenmukaista-, tehokasta- ja taloudellista sijoittumista

Hankekonseptin mukainen kehittäminen edistäisi merkittävästi kaikkien Lapin alueella käytettävissä olevien resurssien tarkoituksenmukaista-, tehokasta- ja taloudellista käyttöä.

Tavoite

Lisätä Lapin harvaanasutun alueen pelastuksen- ja arjen turvallisuuden valmiuksia edistämällä resurssien tarkoituksenmukaista-, tehokasta- ja taloudellista käyttöä.

Taataan kansalaisille tarkoituksenmukaiset ensihoito- ja pelastuspalvelut sekä elinkeinoelämälle kasvumahdolisuuksia.

Pelastuslentopaikan ja Sodankylän lentokentän alueen kehittyminen vaikuttaa kansallisten pelastuksen- ja turvallisuuden resurssien käyttöön sekä sijoittumiseen virka-aputoiminnassa Lapin alueella.

Miten?

Hyödyntämällä innovatiivisesti pelastustoimen-, sosiaali- ja terveystoimen sekä maakuntahallinnon uudistusten mukanaan tuomia mahdollisuuksia. Kehittämällä operatiivinen toiminta, joka perustuu uudenaikaisen ja luovan yhteistyön lisäämiseen pelastustoiminnassa viranomaisten-, terveydenhuollon- sekä yksityisen- ja kolmannen sektorin toimijoiden välillä.

Kehittämistoimenpideosiot

Pelastuslentopaikka – arktisen pelastamisen ja turvallisuuden nopeille yksiköille
– Pelastushelikopteri Aslak, Air Ambulance potilassiirtolennot, viranomaisten ilmailutoimintaa tukeva lentopaikan kehittäminen www.airportsodankyla.fi
Ensihoito
– vaativien tilanteiden pelastustehtävien nopeita toimintavalmiuksia
– kansainvälisen standardin mukaiset toimintavalmiudet ja koulutuspalvelut
Kansainvälisen standardin mukainen olosuhdekoulutus- ja harjoitusympäristö sekä viranomaistoiminnalle erityisharjoitusalueita
– suuronnettomuusvalmius- ja koulutus
– ensihoidon koulutusjärjestelmät
– arktisen alueen olosuhdekoulutus
– www.erc.edu
– Wildernes medical -koulutus – www.wildmed.com
Varautumisen tukikohtaympäristö ja erityisalueet viranomaistoiminnalle

Hankkeen konseptivalmisteluun ja yhteistyöhön kutsutaan

Sodankylän kunta – Kehittämispalvelut (alkuvaiheen vetovastuu), Lapin liitto, Lapin Pelastuslaitos, Lapin AMK, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto, Lapin Sairaanhoitopiiri, Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos, Heliflite Oy, Lapin Pelastushelikopterin Tuki ry, SPR, SLPS Suomen Lentopelastusseura ry.

Nykyiset palvelut, jotka sijoittuvat Sodankylän lentokentän alueelle:

Sodankylän lentopaikka www.airportsodankyla.fi
Lapin Pelastuslaitos alue 7 Tukikohta 6 – Pelastusasema
HEMS operointi (kiireellistä pelastushelikopteritoimintaa)
SAR-operointi (etsintä- ja pelastuslentotoimintaa) www.aslak.fi
Ensihoito (Lääkäriasema Aslak) http://laakariasema.auttaa.fi/
Sammutuslento-operointi www.heliflite.fi
Air Ambulance – potilassiirrot ilma-aluksilla
Helikopterioperointi www.heliflite.fi
Ilmailukorjaamo ja ilmailupolttoaineiden (JET A1) jakelu http://www.heliflite.fi/fi/tekniset-palvelut/
Harrasteilmailukeskus
Arktinen testaus- ja tutkimusalue dates.airportsodankyla.fi

Jatkotoimenpiteet
Työsuunnitelma jatkotoimenpiteistä laadittiin toukokuun 2016 aikana.
Hankkeen seuraava vaihe käynnistyy SOTE ja maakuntauudistuksen edettyä niin pitkälle, että sen vaikutuksia pystytään luotettavasti arvioimaan.

 

Lisätiedot:

Kunnanjohtaja Viljo Pesonen, puh. 040 161 4430, viljo.pesonen@sodankyla.fi
Kehitysjohtaja Jukka Lokka, puh. 040 1460 448, jukka.lokka@sodankyla.fi
Projektipäällikkö Heikki Heinonen, puh. 040 719 2820, heikki.heinonen@sodankyla.fi