Lentokentän alueen moninaiskäyttö – hallinto- ja operointimalli 2017

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Sodankylän lentokentän alue
Vastuutaho: Sodankylän kunta, operointitoimijat (ohjausryhmässä edustettuna)
Aikataulu: 2017

Lentokentän alueen moninaiskäyttö – hallinto- ja operointimallin käyttöönotto

Hallintomallin mukaisen organisoitumisen päätavoitteena on tukea Lentokentän alueen moninaiskäytön toiminta- ja kehitysmahdollisuuksia tarkoituksenmukaisilla omistus-, vastuualue-, operointi- ja rahoitusrakenteilla.

Sodankylän lentokentän alueelle ja toimintympäristöön rakentuva palvelukeskittymä on lukuisten sidosryhmien yhteisiä tavoitteita edistävä projekti, jonka toiminnan lähtökohtana on toiminnan toteuttaminen yhteistyöverkostossa.

Alueen hallinnointia- ja operointia ohjaa Sodankylän kunnan Kehittämispalvelut yhdessä Tähtikunta Oy:n kanssa.

Lisätiedot: Vt. elinkeinokoordinaattori Heikki Heinonen, puh. 040 719 2820.