Lentokentän länsipuolen asemakaava

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Lentokentän länsipuolen asemakaava
Vastuutaho: Sodankylän kunta – Kaavoituksen ja mittauksen vastuualue
Aikataulu: Asemakaavoituksen laatiminen käynnistetään tarvittaessa

Sodankylän lentokentän alueen kehittämisessä varaudutaan tarvittaessa laatimaan asemakaava erikseen määritellylle alueelle. Asemakaavassa tultaisiin osoittamaan lentokentän alueen (kiitoalueen länsipuoli) käytön sekä rakentamisen järjestäminen ja siten luomaan perusta maanomistajan (Sodankylän kunta) ja yritysten välisten investointihankkeiden muotoutumiselle. Vahvistettu Kirkonkylän osayleiskaava (2014) ohjaa asemakaavan laadintaa.

Asemakaavan laadinnassa otettaisiin huomioon alueen toimijoiden kehitystarpeet ja ilmailutoiminnan palvelutarpeet. Asemakaavassa määriteltäisiin yksityiskohtaisesti alueen käyttötarkoitus sekä ohjattaisiin rakentamista. Lisäksi siinä esitettäisiin rakennusten muoto ja sijoittuminen, liikennejärjestelyt, pysäköintialueiden sijainti ja mitoitus, kerrosala sekä rakennustapaa koskien julkisivumateriaalit.

Lisätiedot: DATES, Projektipäällikkö Heikki Heinonen, puh. 040 719 2820.