Lentopaikan ylläpito ja kehittäminen 2015- 2021

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Sodankylän lentopaikka
Vastuutaho: Sodankylän kunta
Aikataulu: 2015- 2021

Sodankylän kunnan arktisen testaus- ja palvelutoiminnan kehittämisohjelman osana on aloitettu Sodankylän lentokentän alueen moninaiskäytön kehittäminen. Lentopaikan ylläpidon ja kehittämisen tavoitteena on varmistaa operatiivinen käyttö- ja toiminta ilmailutoiminnannassa.

Lentopaikan pitäjä: Sodankylän kunta – www.airportsodankyla.fi

Lentopaikan pitäjä vastaa lentokentän alueen sekä varusteiden- ja laitteiden kunnossapidosta. Pitäjä huolehtii lisäksi turvallisuuden varmistamiseksi toimintaohjeista, kiitotien-, kiitoalueen-, rullaustien-, asematason-, sektorialueiden- sekä aitojen ja rakennusten kunnosta, tarvittaessa palo- ja pelastuspalvelun järjestämisestä sekä muusta lentopaikan alueen valvonnasta. Edellä olevan lisäksi lentopaikan pitäjä on aloitteellinen käyttöön liittyvissä asioissa, jotta toimintaa voidaan harjoittaa mahdollisimman turvallisesti eri ilma-alusluokkia koskien.

Lentopaikan toiminnan kehittäminen ensivaiheessa toteutetaan valvomattomana lentopaikkana. Jatkokehittäminen perustuu EASAn vaatimuksenmukaisuuksien mahdollistamiin innovatiivisiin menetelmiin ja toimintamalleihin.

Toimintamuodot (nykytila): Pelastushelikopteri Aslak, SAR, HEMS, Air Ambulance, malminetsintälennot, kuvauslennot, lentokoulutus, harjoitustoiminta, harrasteilmailukeskus, arktinen kylmätestaus ja tutkimus, Lapin Pelastuslaitos (alue 7 asema 6) jne.

Operaatioita Sodankylän lentopaikalla vuonna 2014 oli noin 1800 (lentoonlähtöä ja laskua).

Toimenpiteet ja aikataulu (salasanasuojattu)

Lisätiedot: DATES, Projektipäällikkö Heikki Heinonen, puh. 040 719 2820.