Vesilentosatama ja -laituri 2016- 2017

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Vesilentosatama ja -laituri – Sodankylän lentopaikan oheispalvelut
Vastuutaho: Sodankylän kunta (Kemijoki Oy omistaa maa-alueen)
Aikataulu: 2016- 2017

Sodankylän arktisen testausympäristön kehittämishankkeen (DATES) yhtenä painopistealana on ilmailun- ja ilmailuteollisuuden (helikopterit, ilma-alukset, miehittämättömät ilma-alukset ja -järjestelmät) testaus- ja toimintaympäristön kehittäminen.

vesilentolaituriVesilentosatama ja -laituri

Tilapäistä vesilentotoimintaa varten on selvitetty vesilentosataman ja -laiturin mahdollista toteuttamista Sodankylän lentopaikan lähivesistöille. Selvityksessä todettiin sopivaksi vesikoneiden vesilentosataman paikaksi Kitisen jokialue lentokentän eteläpään tasalla. Ranta-alueen käytöstä on neuvoteltu Kemijoki Oy:n (maanomistaja) kanssa.

Yksityinen alue

Toteutuessaan alue olisi yksityinen vesilentosatama ja laituri. Vesilentosataman tilapäiseen käyttöön vaadittaisiin ennakkolupa Sodankylän lentopaikan pitäjältä (Sodankylän kunta) tai maa-alueen omistajalta (Kemijoki Oy). Satunnainen käyttö erityisestä syystä (tankkaus, sää, tekninen tarve jne.) olisi sallittu vesilentotoimintaan ilman ennakkolupaa hyvää ilmailutapaa sekä ilmailulakia sekä ilmailumääräyksiä ja sääntöjä noudattaen.

Veneiden laskupaikka

Kyseistä vesilentosataman aluetta voisi ennakkoilmoituksella käyttää myös veneiden laskupaikkana. Ennakkoilmoituksen voisi antaa puhelimella Sodankylän lentopaikan pitäjän edustajalle.

Tilapäiseen vesilento-operointiin sopiva alue

Vesilento-operoinnille sopiva vesistöalue Kitisellä on lentokentän länsi- ja eteläpuolella sijaitseva alue, Hamppunivan ja Petäsaaren välillä. Rantautumispaikaksi on kaavailtu Myllysaaren eteläpään tasalla olevaa ranta-aluetta, josta olisi kulkuyhteys lentokentän suuntaan Orajärventielle ja siitä edelleen Sodankylän lentoasemalle.

Vesiliikennerajoitukset Kitisellä ja Jeesiöjoella

Huomioitavaa tilapäisessä vesilento-operoinnissa on Hamppunivan pohjoispuolelta Torvisenvuopajasta pohjoiseen sijaitsevat vesiliikennerajoitukset Kitisellä ja Jeesiöjoella.

Ei ole ICAO:n määritelmän mukainen vesilentopaikka

Lisäksi on syytä todeta, että suunniteltu vesilentosatama ja laituri ei ole ICAO:n määritelmän mukainen vesilentopaikka.

Sodankylän lentopaikan laskukierros- ja muu ilmaliikenne sekä menetelmät

Ilmailijoita kehoitetaan huomioimaan Sodankylän lentopaikan laskukierros- ja muu ilmaliikenne sekä lähialueilla sijaitseva asutus lentomenetelmissään operoidessaan Kitinen joella. Lisäksi on tärkeää erityisesti huomioida lähialueiden asutusalueet lentomenetelmissä aiheutuvan häiriön minimoimiseksi.

Vesilentokoneet

Vesilentokone on ilma-alus, joka nousee lentoon vedestä ja laskeutuu veteen. Vesilentokoneet voidaan jaotella kahteen päätyyppiin: vesitasoihin ja lentoveneisiin. Vesitasolla on pyörien sijasta kellukkeet ja lentoveneessä itse koneen runko on venemäinen. Jos kellukkeissa tai rungossa on sisään vedettävät pyörät, kyseessä on amfibiolentokone.

Amfibiolentokoneita valmistetaan myös Lapissa

Atol Avion valmistaa amfibiolentokoneita Rovaniemellä. Lue lisää Atol 620 LSA  amfibiolentokoneesta.

Erämaalentoja vesitasolla Lapissa

Lapland Flight Services – Lapin Lentopalvelut on yksi maan johtavimmista erämaalentoja tarjoavista yhtiöistä. Lue lisää…

Vesilentokelpuutus tai -oikeus sekä vesilentotoimintaan varustettu ilma-alus tarjoavat runsaasti uusia mahdollisuuksia ilmailuun Suomen kaltaisessa runsasvesistöisessä maassa.

Vesilentosataman ja -laiturin mitoitus- ja rakennesuunnitelma (salasanasuojattu)

Lisätiedot: DATES, Projektipäällikkö Heikki Heinonen, puh. 040 719 2820.