Muutos DATES hankkeen kustannusarvioon (pdf)

Lataa PDF

Sodankylän kunta on hakenut muutosta hankkeen kustannusarvioon ja tuloksiin hakemuksella, joka lähetettiin Lapin liittoon 31.3.2016.

Hakemus on käsitelty hvj:n mukaisesti ja Lapin liitto antoi myönteisen päätöksen 1.4.2016 (Hankekoodi: A70788, päätöksen järjestysnumero: 2/2).

Päätöksen perustelut

Kustannusarvion menolajien välinen muutos, kustannusten siirtäminen ostopalveluista henkilöstökustannuksiin, hyväksytään, koska hankehenkilöstön on mahdollista toteuttaa ostopalveluiksi aiotut toimenpiteet kustannustehokkaammin ilman julkista hankintaa.

Lisäys hankkeen tuloksiin

Lapin liitto hyväksyi lisättäväksi hankkeen tuloksiin ”Pelastuksen- ja arjen turvallisuuden valmiuksien sekä luovan yhteistyön lisäämisen konsepti”.