Sodankylän E75 STARGATE kehittämisympäristön viestintä

Lataa PDF

Tutkimuskohde: Sodankylän E75 STARGATE kehittämisympäristön viestintä
Vastuutaho: Sodankylän kunta Kehittämispalvelut  ja Tähtikunta Oy
Aikataulu: aloitettu helmikuussa 2017

E75 STARGATE:ksi nimetty kehittämisympäristö tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisen tutkimus- ja testausympäristön keskellä Lappia. Esimerkkinä alueelle rakentuva Ilmatieteen laitoksen ainutlaatuinen Sod5G-testausympäristö, jossa yhdistyvät 5G-verkko, älykkäät tiesääpalvelut ja talvitestaus. Lisäksi alueelle on tulossa ilmailun ja autoteollisuuden tutkimusta.

”Kyseessä on monipuolinen kombinaatio, jollaista ei löydy mistään muualta”, sanoo Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikön vanhempi tutkija Timo Sukuvaara.

Sodankylän E75 STARGATE kehittämisympäristöstä on muodostumassa merkittävä koealue sekä testauskeskittymä esimerkiksi älyliikenteelle.

Alueella tutkitaan muun muassa, onko satelliittien keräämää tietoa mahdollista tulevaisuudessa käyttää routavaurioiden paikantamiseen.

Muita alueella toteutettavia testaus- ja kokeiluhankkeita ovat esim. DIGILE IoT osaprojekti – Vaikeiden olosuhteiden ajoneuvo- ja tienvarsianturoinnin kehittäminen, Sod5G-testausympäristö, Ajoneuvojen talvitestaustoiminta, Tarkka tie- ja reittisää testiradalla, Älyliikenteen palveluiden ja sovellusten testaus, Routavaurioiden havainnointi satelliiteilla, Interaktiiviset tiesääasemat, Älykkäät arktiset rekat, SafeCOP-testaus, 5G SAFE-testaus, Miehittämättömän ilmailun laite- ja menetelmätestaus (RPSA, UAS, UAV, RTST) jne.

Lisätietoja E75 STRARGATE kehittämisympäristöstä ja tutkimushankkeista:

Heikki Heinonen
E75 STARGATE / Sodankylän kunta
p. 040 719 2820 heikki.heinonen@sodankyla.fi

Vanhempi tutkija Timo Sukuvaara
Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikkö
p. 040 5294977 timo.sukuvaara@fmi.fi

Testialue:

E75 STARGATE on erityisesti älyliikenteen arktisen testauksen-, tutkimuksen- ja kehittämisen pilotointiympäristö.

Kokeilut ja hankkeet:

DIGILE IoT osaprojekti – Vaikeiden olosuhteiden ajoneuvo- ja tienvarsianturoinnin kehittäminen
Sod5G testaus- ja kehittämisympäristö
Vehicle winter testing
Accurate road- and route weather for test track
ITS applications
Multi-authority services
Satellite-based road monitoring (road weather)
Intercative road weather stations
Intelligent Arctic Trucks
SafeCOP testing
5G SAFE testing
Arctic testing environment for unmanned aircraft and systems (RPSA, UAS, UAV, RTST)
Development environment for Aviation and Automotive

Tilaisuudet:

Luosto Classic Business Forum – pääteema (1/3 )
”Lappi älyliikenteen kehittämisympäristönä”

save the date 2 800px

Sodankylän arktinen ilmailu- ja tutkimuskeskus

Sodankylän elinkeinojen kehittämisen Tiede ja tutkimus painopistealan yksi keskeinen toimenpide on Arktisen ilmailu- ja tutkimuskeskusympäristön kehittäminen Sodankylän lentokentän alueelle. Tämä tuo mukanaan merkittävää arktisten olosuhteiden testaus- ja tutkimusyhteistyötä sekä olosuhdekoulutusta ja ilmailutoimintaa.

Arktinen ilmailu- ja tutkimuskeskusympäristö tarjoaa ympärivuotisen arktisen alueen testauksen ja kehittämisen palvelukeskittymän sekä alueita ja tilaa vuokrattavaksi toimijoille.

Arctic-Aviation-Research-Centre-Sodankylä-presentation

Itäpuolen testaus- ja tutkimusympäristön rakentaminen 2015- 2016

Lataa PDF

Kehittämiskohde: Itäpuolen testaus- ja tutkimusympäristön rakentaminen
Vastuutaho: Tähtikunta Oy
Aikataulu: 2015- 2016

Sodankylän arktisen testausympäristön kehittämisen – DATES hankkeeseen liittyvä ensimmäinen investointi rakennustöiden osalta käynnistettiin alkutalvesta 2016 ja valmista pitäisi olla marraskuussa 2016.

Rakentamisinvestointi toteutetaan pitkäaikaiseen yhteistyöhön perustuen kansainvälisen teollisuuskonsernin kanssa.

Kansainvälisen teollisuuden kanssa tehtävässä yhteistyössä on paljon luottamuksellista tietoa, mistä syystä tämä investointi toteutetaan kaikilta osin luottamuksellisuus säilyttäen.