Sodankylän kehittämisympäristö nimettiin – E75 STARGATE

Lataa PDF


E75 STARGATE:ksi nimetty kehittämisympäristö tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisen tutkimus- ja testausympäristön Sodankylässä keskellä Lappia. Esimerkkinä alueelle rakentuva Ilmatieteen laitoksen ainutlaatuinen Sod5G-testausympäristö, jossa yhdistyvät 5G-verkko, älykkäät tiesääpalvelut ja talvitestaus.

”Kyseessä on monipuolinen kombinaatio, jollaista ei löydy mistään muualta”, sanoo Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikön vanhempi tutkija Timo Sukuvaara.

Sodankylän E75 STARGATE kehittämisympäristöstä on muodostumassa merkittävä koealue sekä testauskeskittymä esimerkiksi älyliikenteelle.

Alueella tutkitaan muun muassa, onko satelliittien keräämää tietoa mahdollista tulevaisuudessa käyttää routavaurioiden paikantamiseen.

Muita alueella toteutettavia testaus- ja kokeiluhankkeita ovat esim. DIGILE IoT osaprojekti – Vaikeiden olosuhteiden ajoneuvo- ja tienvarsianturoinnin kehittäminen, Sod5G-testausympäristö, Ajoneuvojen talvitestaustoiminta, Tarkka tie- ja reittisää testiradalla, Älyliikenteen palveluiden ja sovellusten testaus, Routavaurioiden havainnointi satelliiteilla, Interaktiiviset tiesääasemat, Älykkäät arktiset rekat, SafeCOP-testaus, 5G SAFE-testaus, Miehittämättömän ilmailun laite- ja menetelmätestaus (RPSA, UAS, UAV, RTST) jne.

Lisätietoja E75 STRARGATE kehittämisympäristöstä ja tutkimushankkeista:

Vt. elinkeinokoordinaattori Heikki Heinonen
E75 STARGATE / Sodankylän kunta
p. 040 719 2820 heikki.heinonen@sodankyla.fi

Vanhempi tutkija Timo Sukuvaara
Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikkö
p. 040 5294977 timo.sukuvaara@fmi.fi

Testialue:

E75 STARGATE on erityisesti älyliikenteen arktisen testauksen-, tutkimuksen- ja kehittämisen pilotointiympäristö.

Kokeilut ja hankkeet:

DIGILE IoT osaprojekti – Vaikeiden olosuhteiden ajoneuvo- ja tienvarsianturoinnin kehittäminen
Sod5G testaus- ja kehittämisympäristö
Vehicle winter testing
Accurate road- and route weather for test track
ITS applications
Multi-authority services
Satellite-based road monitoring (road weather)
Intercative road weather stations
Intelligent Arctic Trucks
SafeCOP testing
5G SAFE testing
Arctic testing environment for unmanned aircraft and systems (RPSA, UAS, UAV, RTST)

Tilaisuudet:

Luosto Classic Business Forum – pääteema (1/3 )
”Lappi älyliikenteen kehittämisympäristönä”

save the date 2 800px

Sodankylän Arktinen ilmailu- ja tutkimuskeskus kehittämisympäristö

Lataa PDF

Lentokentän alue tarjoaa poikkeuksellisen monipuolisen tutkimus- ja testausympäristön. Kunnan tavoitteena on elinkeinoelämän monipuolistaminen ja työpaikkojen luominen.

Sodankylä tavoittelee muun muassa kansainvälisten yritysten ja tutkimuslaitosten kiinnostusta lentokentän alueella toimivalle arktiselle kehittämisympäristölle.

”Tavoitteena on Sodankylän elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja työpaikkojen luominen alueelle, sanoo hanketta vetävä projektipäällikkö Heikki Heinonen Sodankylän kunnasta. Hänen mukaansa alueen itäosaan on toteutettu mittava investointi. ”Asiakas haluaa toimia luottamuksellisesti, mutta kyse on merkittävästä kansainvälisestä toimijasta”, Heinonen sanoo.

Alueen länsiosaan sijoittuvassa Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen ainutlaatuisessa Sod5G-testausympäristössä yhdistyvät 5G-verkko, älykkäät tiesääpalvelut ja talvitestaus.

”Kyseessä on monipuolinen kombinaatio, jollaista ei löydy mistään muualta”, sanoo Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikön vanhempi tutkija Timo Sukuvaara. Hän uskoo, että testausympäristö kiinnostaa muun muassa kansainvälisiä autonvalmistajia. ”Tavoitteena on ajoneuvotiedon hyödyntäminen sääpalveluina suoraan ajoneuvoihin tarjottuna.”

Sukuvaaran mukaan lentokentän testiradalla on tarkoitus testata älykkäitä tiesääpalveluja autojen itsensä keräämästä tiedosta. Autojen keräämät tiedot analysoidaan tiesääasemilla ja toimitetaan takaisin autoille. Lentokentän alueella tutkitaan lisäksi, onko satelliittien keräämää tietoa mahdollista tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi routavaurioiden paikantamiseen.

Sodankylän Arktisen testausympäristön kehittämishanke (DATES) koordinoi alueen kehittämistä. ”Ilmatieteen laitoksen tutkimushankkeet lentokentän alueella ovat mahdollisia nimenomaan Sodankylän DATES-hankkeessa tehdyn työn pohjalta” sanoo vanhempi tutkija Timo Sukuvaara.

Loppuvuodesta 2016 käynnistyy Ilmatieteenlaitoksen Lapin ilmatieteellisen tutkimuskeskuksen (LIT) koordinoima tutkimushanke Älykkäät arktiset rekat. Tutkimushanke toteutetaan VT4:llä (Kemi- Sodankylä- Kevitsan kaivos välillä) Baltic Bulk yhtiön rekoissa, joista osaan sijoitetaan tutkimuslaitteistoja.

Sodankylän kunta järjesti tiistaina 20. syyskuuta kaikille kiinnostuneille avoimen yleisötilaisuuden lentokentän alueen kehittämisestä. Tilaisuudessa esiteltiin kuntalaisille ja muille asiasta kiinnostuneille alueen suunnitelmia.

”Toivomme tietysti, että hanke herättää kiinnostusta nyt, kun suunnitteluvaiheesta on päästy toteutukseen ja tutkimushankkeita on käynnistynyt”, Heinonen sanoo.

Lisätietoja antavat:

Projektipäällikkö Heikki Heinonen / Sodankylän arktisen testausympäristön kehittäminen (DATES)
p. 040 719 2820

Vanhempi tutkija Timo Sukuvaara / Ilmatieteen laitoksen arktisen tutkimuksen yksikkö
p. 040 529 4977

Sodankylän arktisen testausympäristön kehittämishanke (DATES) on Sodankylän arktisen testaus- ja palvelutoiminnan kehittämisohjelman ensimmäinen osahanke, joka hyödyntää pohjoisia olosuhteita elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi.

Sodankylän Arktinen ilmailu- ja tutkimuskeskus kehittämisympäristössä lentokentän alueella kehitetään ympärivuotista arktista testaus-, olosuhde- ja tutkimusyhteistyötä ja -toimintaa.